Disclaimer

Foto's en andere inhoud van deze website mogen niet door derden worden gebruikt of gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de webmaster.

Wij hebben getracht om een zo goed mogelijk beeld van de Cavalerie van Lembeek weer te geven. Personen die een probleem hebben met de inhoud, kunnen dit laten weten aan de webmaster. Indien de klacht gegrond is zullen er gepaste maatregelen genomen worden.

Deze website is louter informatief en heeft enkel tot doel de Koninklijke Cavalerie van Lembeek bekender te maken onder het publiek.

Normaalgezien laat u bij een bezoek aan onze site geen persoonlijke gegevens achter, enkel in het gastenboek is dit mogelijk. Wij zijn evenwel niet verantwoordelijk voor misbruik door derden i.v.m. deze gegevens.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. De webmaster controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Hij kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat de webmaster of de Cavalerie van Lembeek de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen de Cavalerie van Lembeek en de uitbaters van deze sites.

De webmaster of de Cavalerie van Lembeek aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van de Cavalerie van Lembeek verwijst.

Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creŽren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met de webmaster (webmaster@cavalerie-lembeek.be)

De Webmaster - 10/02/2006